Algemene voorwaarden

Welkom op de Jeugddamserver.

Het volgende zijn de basis regels. Wij willen online-dammen leuk houden, mochten er klachten komen over een bepaalde speler en die blijken juist te zijn dan wordt die speler zonder bericht verwijderd van de Jeugddamserver.


1. Je mag andere spelers niet lastig vallen, bedreigen of aansporen snel een zet te doen.


2. Wij dulden geen sexuele, beschadigende, bedreigende, en discriminerende taal. tevens is het niet toegestaan om namen te gebruiken die politiek beladen zijn.geldt voor teksten die betrekking hebben op geweld en extremiteiten (bijv. extreem-rechtse uitingen, revolutionaire kreten, nationalisme of wapens/oorlog)

3. Je mag niet op wat voor manier dan ook proberen je rating te beinvloeden.mag geen dam computers ,dam programma's gebruiken om je volgende zet te bepalen.mag geen advies vragen over lopende partijen.mag partijen die zijn afgelopen wel analizeren met dam programma's.mag op elke moment een dam boek of dam database raadplegen.

4. Je mag niet meer dan 1 account aanmaken op de Jeugddamserver (bij meerdere accounts op 1 ip worden de spelers er op aangesproken).

Chatten:

Voor het chatten een paar extra opmerkingen. • Het chatten biedt een mogelijkheid waar iedereen mee mag lezen en (graag zelfs) mee-chatten. Hou je hierbij aan de algemene regels. • Gun iedereen het recht om zijn/haar mening te geven. Scheld elkaar niet meteen uit als jij iets anders vindt. Suggestieve of insinuërende opmerkingen zijn niet gewenst. • Onze moderators zien toe op naleving van de regels, en kunnen een chat verwijderen, in extreme gevallen, een speler uitsluiten van de Jeugddamserver

Rechten van de Jeugddamserver, verbodsbepalingen

1. De Jeugddamserever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen.

2. Een lid is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar account op te zeggen. De persoonsgebonden gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd. Geplaatste berichten kunnen niet worden verwijderd, aangezien zij integraal deel uitmaken van de discussies.

3. De Jeugddamserever houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook, te wijzigen of te verwijderen.

4. Het aanbieden van of vragen om illegale, gestolen en/of door copyright beschermde software en/of hardware op de Jeugddamserver kan aanleiding geven tot onmiddellijke uitsluiting van alle Jeugddamserver activiteiten. De Jeugddamserver kan aangifte doen.

5. Misbruik van de Jeugddamserver en/of de daaraan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van een of alle de Jeugddamserver-diensten en/of -faciliteiten.

6. Het is streng verboden een lid (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op de inhoud van een door een lid geplaatst bericht, een lid (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op de inhoud van een door een lid geplaatst bericht; e-mailadressen van gebruikers en/of leden van een van de diensten van de Jeugddamserver te verzamelen.

7. Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. De Jeugddamserever mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het doorvoeren ervan op de website worden geplaatst.

Ik ga akkoord met de voorwaarden & regels op de Jeugddamserver.